-פרישה2.jpg

תכנון פיננסי

מרביתנו לא יודעים להתנהל נכון כלכלית בטווח הקצר ובטח שלא בטווח הארוך, למרות שהאחריות להתנהלותנו הכלכלית היא לגמרי שלנו. אנו חיים יותר שנים ולכן זקוקים ליותר כסף בכדי לשמור על רמת החיים שהורגלנו אליה, בעיקר בעת פרישה לגמלאות.
היום אין יותר קביעות בעבודה, אין ביטחון תעסוקתי ולכן ההכנסה החודשית שלנו, שהיא למעשה הנכס החשוב ביותר שלנו, נמצא בסכנה.

התכנון הפיננסי מאפשר התאמת מטרות החיים החשובות ביותר למשפחה לנכסים/אמצעים העומדים לרשותה. רציונל העומד בבסיס של הייעוץ הפיננסי הנו השקעה מוקדמת בתכנון, לצורך השגת מטרות בעתיד.
התכנון הפיננסי משלב מתודולוגית עבודה רב תחומית הכוללת בין היתר: קביעת מטרות, סדרי עדיפויות, הכרת הנכסים, הבנת ההתחייבויות, תכנוני מיסוי על הון ונכסים, העברת נכסים בין דורית בתוך המשפחה ויכולת להבין את המערכת הפיננסית האישית/משפחתית כתמונה אינטגרטיבית.