פתרון למשקיע שמחפש את התשואות בשוק הנדל"ן אבל אין ביכולתו להשקיע סכומי כסף משמעותיים ברכישת נכס, כמו כן אפשרות לגוון השקעות הן בנכסים בחו"ל והם בנכסים בארץ.

תחום קרנות ההשקעה בנדל"ן בארץ או בחו"ל התפתח בשנים האחרונות, הרעיון גיוס כספים ממספר משקיעים לצורך רכישת נכס משותף, או לחילופין קרנות שמעניות הלוואות ליזמי נדל"ן.

שוק הנדל"ן קורץ למשקיעים רבים, אלא שלא לכולם סכומי כסף פנויים גבוהים מספיק לרכישת של נכסי נדל"ן, על אחת כמה וכמה כאשר מדובר ברכישת נכסים בחו"ל, מה שמצריך ידע רחב. על רקע זה התפתח תחום קרנות ההשקעה בנדל"ן בישראל ובחו"ל, שבו מגויסים כספים ממספר משקיעים לצורך רכישת נכסים משותפת אותם בוחר מנהל הקרן, או לקרנות המעניקות הלוואות ליזמי נדל"ן. אלא שחשוב להזהיר שלרוב מדובר בקרנות שאינן מפוקחות. כמו כן צריך להיזהר במיוחד מקרנות שמכריזות על "תשואה מובטחת" ללקוחותיהם, שכן אי־אפשר להבטיח תשואה באף מכשיר למעט פיקדונות, ובניגוד למה שרבים חושבים – בשוק הנדל"ן אפשר גם להפסיד.

יתרונות:  אפשרות להשתתפות בהשקעות אטרקטיביות בנדל"ן בארץ או בחו"ל גם בסכומי השקעה נמוכים.

חסרונות: השקעה לא נזילה, עלויות דמי ניהול וחלוקת רווח עם מנהל הקרן, ובניגוד למה שחושבים בשוק הנדל"ן אפשר גם להפסיד.

פוטנציאל השקעה : גבוה, נזילות נמוכה.